नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय पर्यटन विभागले ३५ वटा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीलाइ अन्तिम सूचना जारी गरेको छ।

ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी संचालन गर्न इजाजत पाएका वा सोको नबिकरण नगराएका विभिन्न ट्राभल तथा ट्रेकिंग नियमावली २०६२ ले तोकेको चालु वा चुक्ता पुंजी र सुरक्षण वापतको बैंक ग्यारेन्टी रकम कायम नगरेको देखिएको र इजाजत तथा नबिकरणको दस्तुर समेत कम गरि बुझाएको देखिएकाले बुझाउन बाँकी दस्तुर १५ दिन भित्र तथा बैंक ग्यारेन्टी रकम समेत ६० दिन भित्र कायम गर्न विभागले सूचना जारि गरेको हो।

तोकिएको समय अवधि भित्र उल्लेखित नियमावली अनुसारको व्यवस्था कायम नगरे कारोबार रोक्का लगायतका काम कारबाही हुने पनि विभागले जानकारी गराएको छ।


विभागद्धारा जारीे गरीएको सूचना, ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको नाम सहित