काठमाडौंः नेपाल प्रहरीमा रहेको प्रविधिक तर्फका बिभिन्न पदहरुमा वढुवा सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय वढुवा समितिको सचिवालयले प्राविधिक तर्फका बिभिन्न पदहरुमा वढुवा सिफारिस गरेको हो ।