गृह मन्त्रालयले प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । बढुवा सिफारिस भएका प्रहरी अधिकृतहरुको सूची सहित ।