गृह मन्त्रालयले प्रहरी उपरीक्षकबाट प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकमा पदोनति भएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई पदोस्थापना तथा सरुवा गरेको छ ।

सूची हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला

प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको पदस्थापना
प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकहरुको सरूवा