काठमाडौंः नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक (कम्प्युटर) तर्फ रहेका ३ प्रहरी निरीक्षहरुको सरुवा गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यलय मानवश्रोत विकास विभागको कर्मचारी शाखाले असार महिना देखिको तलव, भत्ता समेत हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरि सरुवा गरेको हो ।

नामावली