काठमाडौं: नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्राविधिक समूह अन्तर्गत सन्चार र सूचना प्रविधि/कम्प्युटर तर्फ संचालित  प्रयोगात्मक परीक्षाको परिक्षाफ़ल प्रकाशित गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुलाई अन्तर्वार्ताको तालिका समेत प्रकाशित गरेको छ ।

No automatic alt text available.No automatic alt text available.

No automatic alt text available.