काठमाडौंः नेपाल प्रहरीमा संचारतर्फ रहेका प्रहरी हवल्दार र जवानहरुको सरुवा गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवश्रोत विकास विभाग कर्मचारी प्रशासन शाखाले २०७५ साल श्रावण महिना देखिको तलव भत्ता समेत सरुवा भएको स्थानदेखि पाउने गरि संचार तर्फका प्रहरी हवल्दार र जवानहरुको सरुवा गरेको हो ।

सरुवामा पर्नेहरुको नाम

हवलदारको नतिजा
जवानको नतिजा