काठमाडौं :  सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले उपरीक्षकहरुको सरुवा गरेको छ ।

मुख्यालयले २८ जना उपरीक्षकहरुलाई सरुवा गरेको हो । उनीहरुलाई साउन महिनादेखी हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाट तलब भत्ता पाउने गरी सरुवा गरिएको हो ।