काठमाडौंः सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले २९ जनालाई सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले २०७५/०२/११ गते गरेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरुलाई उल्लेखित योग्यताक्रम कायम हुने गरि सशस्त्र प्रहरी सेवा, साधारण समूह, साधारण उप समूहतर्फ रिक्त सशस्त्र नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा गरिएको हो ।

वढुवा सूची –