काठमाडौंः प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवश्रोत विकास विभागको कर्मचारी प्रशासन शाखाले ५५ जना प्रहरी निरीक्षकहरुलाई प्रहरी नायव उपरीक्षकमा वढुवा गरेको छ ।

नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय (सचिवस्तर) को २०७५/०२/२९ गतेको निर्णय अनुसार वढुवा गरिएको हो ।

सूची –